Seminar bộ môn KHMT về Độ đo GINI và Mô hình Naive Bayers

Buổi seminar này sẽ trình bày tiếp "Một số độ đo thường sử dụng trong việc lựa chọn thuộc tính dùng để tách dữ liệu" - độ đo GINI, ngoài ra sẽ trình bày thêm một mô hình khá đơn giản nhưng được ứng dụng rất nhiều trong bài toán phân lớp - mô hình Naive Bayes.

Địa điểm: Phòng họp khoa

Người trình bày: Đoàn Thị Hồng Phước

Thành phần: Cán bộ, học viên và sinh viên quan tâm

Chỉnh sửa lần cuối bởi admin [26/05/2012 21:20]