Seminar bộ môn KHMT: Một số mô hình học thống kê

Nội dung của seminar là giới thiệu một số mô hình học thường sử dụng trong phân lớp dữ liệu nhằm giúp cho những người mới tiếp cận có cái nhìn tổng quan, đồng thời đưa ra một số đánh giá ưu nhược điểm của chúng trên một số tập dữ liệu cụ thể.

Dữ liệu lưu trữ trong máy ngày càng nhiều và đa dạng, tuy nhiên không phải dữ liệu nào cũng cần thiết cho người sử dụng. Để lấy được những thông tin cần thiết trong các cơ sở dữ liệu lớn như vậy cần phải có phương pháp trích rút thông tin hiệu quả (nhanh và chính xác). Phân lớp dữ liệu là một trong các giai đoạn chính trong quá trình trích rút thông tin. Có nhiều mô hình học khác nhau trong quá trình phân lớp như học quy nạp, học thống kê,…

Người trình bày: Đoàn Thị Hồng Phước

Thời gian: 15h00, thứ 6, ngày 18/05/12

Địa điểm: Phòng họp Khoa (tầng 2, nhà G)

Thành phần: Cán bộ, học viên, sinh viên quan tâm

Bình luận

Chưa có bình luận nào.