[Seminar] Thông báo Seminar về Nghiên cứu phép biến đổi wavelet và kỹ thuật đa phân giải ứng dụng trong nén ảnh

Trân trọng kính mời quý thầy cô tham dự Seminar về chủ đề: NGHIÊN CỨU PHÉP BIẾN ĐỔI WAVELET – KỸ THUẬT ĐA PHÂN GIẢI – ỨNG DỤNG CỦA WAVELET TRONG NÉN ẢNH

Người trình bày: TS. Nguyễn Hữu Tài

Thời gian: 9h00 ngày 13/6/2016

Địa điểm: Bộ môn Khoa học máy tính

 

-------

TL. NCKH

Nguyễn Đăng Bình