Seminar Khoa học

Các GS Trường Đại học Tổng hợp Budapest, Hungary sẽ có buổi seminar chuyên môn tại Đại học Huế

Thời gian           : Vào lúc 8 30 ngày 28 tháng 8 năm 2014 (Thứ 5)

Địa điểm            : Phòng họp Đại học Huế, số 4 Lê Lợi, TP Huế.

Nội dung seminar :

  1. Kỹ thuật  biểu diễn và ứng dụng web ngữ nghĩa.
  2. Lý thuyết số.

Người trình bày:

  1. GS. Kiss Attila
  2. GS. Bùi Minh Phong
  3. GS. VS. Katanai Imre