Seminar về mô phỏng hai chiều trong ngữ cảnh Logic mô tả (2)

Tiếp theo Seminar trước, Seminar này sẽ giới thiệu các định lý, bổ đề, tính chất của mô phỏng hai chiều giữa các diễn dịch.

Tính bất biến của khái niệm, của TBox, RBox, ... là một trong những tính chất quan trọng trong việc xây dựng mô phỏng hai chiều. Từ những tính chất này, chúng ta có thể xây dựng tự mô phỏng hai chiều lớn nhất để từ đó tìm ra diễn dịch nhỏ nhất.

Người trình bày: Trần Thanh Lương

Thời gian: 08h00, thứ 7, ngày 12/05/12

Địa điểm: Phòng họp Khoa (tầng 2, nhà G)

Thành phần: Cán bộ, học viên, sinh viên quan tâm