Seminar về soạn thảo văn bản với LaTex

LaTex là một hệ thống soạn thảo rất phù hợp với việc tạo ra các tài liệu khoa học và toán học với chất lượng bản in rất cao. Đồng thời, nó cũng rất phù hợp với các công việc soạn thảo tài liệu khác từ thư từ cho đến những cuốn sách hoàn chỉnh.

Ngày nay, Latex không chỉ còn giới hạn dùng cho những người làm toán nữa. Nó được sử dụng rộng rãi làm các báo cáo, thư từ qua mạng, những bài báo, sách vở khoa học mọi ngành, … Latex đã được đặt khắp nơi trên mạng toàn cầu Internet. Điều quan trọng là Latex chạy trên các môi trường và là chương trình cho không người dùng, nhưng chất lượng làm các bản thảo chế bản rất cao.

Tháng 5 năm 1977, Donald Knuth ở Đại học Stanford bắt đầu tạo ra hệ thống xử lý văn bản theo một phương thức hoàn toàn khác với các chương trình soạn thảo khác, ngày nay gọi là TEX và Metafont. Trong lời nói đầu của cuốn sách TEX book, D. Knuth có viết “ TEX là một hệ thống xếp chữ mới để tạo ra những cuốn sách đẹp và đặc biệt là những cuốn sách có nhiều ký hiệu toán học. Với bản thảo định dạng bằng TEX bạn sẽ nói với máy tính bản thảo chính xác như thế nào để triển khai vào các trang mà chất lượng nghệ thuật của nó so sánh với những máy in tốt nhất của thế giới”.

Sau đó là sự phổ biến TEX và Metafont như là một hướng mới trong chế bản điện tử. Bắt đầu từ năm 1980, Leslie Lamport bắt đầu tạo ra hệ thống soạn thảo văn bản ngày nay gọi là LATEX dựa trên định dạng của TEX. Hệ thống LATEX thêm vào những lệnh tổng quát cho TEX và hướng người dùng vào cấu trúc văn bản hơn là định dạng chi tiết. Một số lệnh bậc cao cho phép người dùng dễ dàng soạn ra hầu hết các loại tài liệu.

Những chức năng của LATEX kết hợp với những chương trình phụ trợ như sinh ra chỉ số, tạo ra tài liệu, tra cứu chéo, bảng mục lục, … làm cho LATEX hoàn thiện và dễ sử dụng hơn.

Người dùng LATEX và TEX càng ngày càng nhiều, để đáp ứng với đòi hỏi đó và ứng dụng các công nghệ thông tin hiện đại, từ năm 1989 có mộtdự án xem xét lại LATEX và mở rộng nó, người ta gọi là dự án LATEX3. Nhóm những người dùng TEX với các chuyên gia hàng đầu về TEX như Frank Mittelbach, Chirs Rowley và Rainer Schopf đang nghiên cứu và phát triển LaTex trong giai đoạn mới.

Buổi seminar sẽ đem lại cho người nghe những kỹ thuật soạn thảo văn bản với LaTeX để ứng dụng vào trong công tác nghiên cứu khoa học của mình.

Người trình bày: Huỳnh Thế Phùng

Thời gian: 08h00, thứ 7, ngày 28/04/12

Địa điểm: Phòng họp Khoa (tầng 2, nhà G)

Thành phần: Cán bộ, học viên, sinh viên quan tâm

 


Buổi seminar đã diễn ra trong không khí sôi nỗi, với sự tham dự của nhiều giáo viên trong khoa. Thầy Phùng đã giúp cho mọi người có được một cái nhìn vừa tổng quan về Latex (những ưu, nhược điểm) vừa cụ thể về cách sử dụng Latex để soạn thảo các tài liệu chuyên ngành (có nhiều công thức Toán).

Cuối buổi, thầy Phùng đã cung cấp cho những người quan tâm các tập tin mẫu để từ đó có thể "làm ngay" các tài liệu (luận văn, luận án, đề tài NCKH) dựa trên các tập tin này theo tinh thần "vừa làm vừa học", "làm chỗ nào thắc mắc thì hỏi" chứ không cần thiết phải nắm vững rồi mới làm.

Buổi seminar kết thúc cũng trong không khí vui tươi, thoải mái cùng sự háo hức hướng đến hai buổi seminar trong hai tuần sắp tới của thầy Lương về Song mô phỏng trong logic mô tả và cô Phước về Các mô hình suy diễn thống kê.

 


Chỉnh sửa lần cuối bởi admin [04/05/2012 17:14]