Thông báo Seminar luận án cấp Khoa của NCS Nguyễn Hoàng Hà

Tên đề tài: "Nghiên cứu một số vấn đề lập lịch trên môi trường tính toán đám mây" Tại: phòng G13 Lúc: 14h30 ngày 06/12/2015

Trân trọng kính mời các thầy, cô tham dự và góp ý.

Mới nhất