Seminar về Suy luận trong logic mô tả

Tiếp theo buổi seminar 2 tuần trước về những kiến thức cơ bản về logic mô tả.

Tiếp theo buổi seminar thứ nhất, trong buổi seminar này đề cập đến tính thỏa của bao hàm, tính thỏa của khái niệm, tính hợp lệ của ABox, tính thỏa của cá thể. Seminat cũng giới thiệu thuật toán Tableau cho logic mô tả ALC, ALCQ nhằm giúp cho người nghe có những kiến thức về suy luận và từ đó có thể nắm bắt và tiếp cận về những logic mô tả có tính chất phức tạp hơn.

Người trình bày: Trần Thanh Lương

Thời gian: 08h30, thứ 7, ngày 14/04/12

Địa điểm: Phòng họp Khoa (tầng 2, nhà G)

Chỉnh sửa lần cuối bởi ttluong [24/04/2012 08:35]