Seminar về nén ảnh ứng dụng trong thiết bị màn hình tinh thể lỏng

Seminar sẽ trình bày nghiên cứu về kỹ thuật nén ảnh ứng dụng trong hệ thống overdrive của các thiết bị màn hình tinh thể lỏng (LCD). Overdrive trong LCD là hệ thống khắc phục hiện tượng hình ảnh chuyển động bị mờ khi hiển thị trên LCD. Đây là vấn đề đang được quan tâm nghiên cứu trong những năm gần đây.

Các mô hình nén ảnh trong LCD đã được đề xuất bởi nhiều tác giả khác nhau. Trên cơ sở nghiên cứu các mô hình, chúng tôi đề xuất một cải tiến của mô hình Advanced Hybrid Image Codec (AHIC) vốn là một mô hình có cấu trúc đơn giản nhưng lại cho tỷ số nén cao và chất lượng ảnh nén khá tốt. Mô hình cải tiến được gọi tên là Mean-Adaptive Image Coding (MAIC), có khả năng thích nghi cao nhằm giảm tác động của nhiễu, loại bỏ được hiệu ứng nhiễu khối (blocking effect) mà AHIC mắc phải. Kết quả thử nghiệm trên 20 chuỗi khung hình chuyên dụng trong lĩnh vực xử lý video được chọn lọc ngẫu nghiên cho thấy, MAIC đã loại bỏ được hoàn toàn hiện tượng nhiễu khối, là loại nhiễu mà mắt người rất nhạy cảm khi quan sát trên chuỗi khung hình chuyển động, giúp hệ thống Overdrive hoạt động chuẩn xác hơn để mang lại hình ảnh chất lượng cao cho LCD.

Người trình bày: Nguyễn Hữu Tài

Thời gian: 15h00, thứ 6 - 19/10/2012

Địa điểm: Phòng họp Khoa

Thành phần: Cán bộ và sinh viên quan tâm