Seminar giáo trình "XML và ứng dụng"

Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Mậu Hân

Thời gian: 15g00 ngày 02/3/2019 tại Phòng họp Khoa.

Kính mời quý thầy cô quan tâm tham dự.