Viện Khoa học &Công nghệ Nara, Nhật Bản (NAIST) đến thăm và làm việc tại khoa CNTT

Viện Khoa học và Công nghệ Nara, Nhật Bản (NAIST) sẽ đến thăm & làm việc với khoa CNTT & trường ĐHKH, chi tiết buổi làm việc như sau:

1. Ngày 15/01/2019:

NAIST đến thăm khoa CNTT và có một số giới thiệu về NAIST như sau:

+ Thời gian: 9h00

+ Địa điểm: Hội trường KH2 (tầng 1 nhà thư viện)

+ Nội dung:

- Gặp gỡ, chào hỏi các thầy cô trong Khoa 
- Giới thiệu về trường NAIST và các hướng nghiên cứu;
- Giới thiệu về học bổng ngắn hạn và dài hạn cho sinh viên và giảng viên;
- Giới thiệu cơ hội Intership tại NAIST cho sinh viên trong khoa;
- Giới thiệu sơ lược một vài hướng nghiên cứu chính mà thế giới đang tập trung: Công nghệ 5G+, Blockchain, IoT, Máy học, Trí tuệ nhân tạo,..

2. Hướng dẫn nghiên cứu về Blockchain

NAIST sẽ cử một trưởng nhóm nghiên cứu dự án liên quan đến Blockchain hướng dẫn sinh viên bước đầu nghiên cứu với Blockchain dự kiến thời gian trong 2 ngày 16/01/2019 và 17/01/2019 tại Khoa CNTT (G13).
Kính mời toàn thể quý thầy cô trong khoa, học viên cao học, sinh viên thu xếp thời gian tham dự.