Seminar của PGS. TSKH. Nguyễn Anh Linh

Trong thời gian đến thăm và làm việc với Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Khoa học, PGS. TSKH. Nguyễn Anh Linh đã tổ chức seminar vào lúc 08h00, ngày 01/09/2012 với chủ đề "On the Semantic Web and Description Logics".

PGS. TSKH. Nguyễn Anh Linh đang trình bày seminar

Với thời gian gần 2 giờ đồng hồ, PGS. TSKH. Nguyễn Anh Linh (Viện Tin học, Đại học Warsaw - Ba Lan) đã giới thiệu cho các cán bộ, giảng viên, học viên cao học, sinh viên về:

  • Web ngữ nghĩa (Semantic Web): Giới thiệu, công nghệ, kiến trúc, hướng tiếp cận, những thách thức cũng như phương hướng giải quyết các bài toán liên quan đến web ngữ nghĩa.
  • Logic mô tả (Description Logics): Nền tảng của logic mô tả, mối quan hệ giữa logic mô tả và OWL, vấn đề suy luận tự động trong logic mô tả.
  • Đưa ra một số bài toán cần nghiên cứu trong thời gian tới, đó là: Xây dựng các bộ suy luận sao cho hiệu quả, phát triển các ngôn ngữ truy vấn dựa trên luật cho logic mô tả, học máy cho các hệ thống dựa trên logic mô tả, ...

Trong quá trình seminar, các cán bộ, giảng viên, học viên cao học, sinh viên cùng PGS. TSKH. Nguyễn Anh Linh đã thảo luận những hướng mở của vấn đề nghiên cứu, các khả năng hợp tác nghiên cứu giữa Viên Tin học, Đại học Warsaw, Ba Lan và Khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Khoa học Huế.

Buổi seminar đã thực sự đem lại những kiến thức bổ ích cho người nghe cũng như tiềm năng hợp tác nghiên cứu khoa học của hai đơn vị.