LỊCH SEMINAR HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 2010B TẠI BỘ MÔN CNPM

Ngày 14 tháng 09 năm 2012 tại Phòng họp Khoa CNTT, Bộ môn CNPM tổ chức seminar cho các học viên cao học khóa 2010B.

Bộ môn đề nghị các giáo viên trong bộ môn và các học viên có tên trong danh sách sau tham dự đông đủ. Ngoài ra, bộ môn mời những GVHD liên quan, học viên cao học và sinh viên các khóa quan tâm tham dự. Buổi sáng bắt đầu 7h30, buổi chiều bắt đầu 14h00. Bộ môn không tổ chức seminar lần 2.

Thứ tự seminar như sau:

  1. Hoàng Thị Thu Hằng 
  2. Nguyễn Thị Thanh Tâm 
  3. Võ Thị Tình 
  4. Trần Lê Ngọc 
  5. Nguyễn Khôi Nguyên 
  6. Trần Như Đăng Tuyên 
  7. Trương Khánh Duy 
  8. Trần Thanh Phong 
  9. Trần Đình Hùng
Chỉnh sửa lần cuối bởi htmthy [13/11/2012 08:55]