Seminar chương trình "Kỹ sư cầu nối"

Chương trình 10,000 Kỹ Sư Cầu Nối là một dự án chiến lược của FPT Software nhằm chuẩn bị nguồn lực Kỹ Sư Cầu Nối (BrSE - Bridge Software Engineers) giỏi tiếng Nhật để có thể phát triển hơn nữa việc hợp tác với Nhật Bản trong lĩnh vực CNTT.

Chương trình dành cho các bạn TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC hoặc sinh viên sẽ hoàn thành toàn bộ chương trình học trước tháng 02/2016 chuyên ngành Công Nghệ Thông tin/kỹ thuật máy tính/điện tử viễn thông.

FPTSoftware Đà Nẵng sẽ có buổi giới thiệu chương trình đến toàn thể sinh viên Khoa CNTT, cụ thể như sau:

Thời gian: 1h30h PM ngày 14/11/2015

Địa điểm: Phòng họp khoa

Thành phần: Sinh viên năm 4 và sinh viên quan tâm

Nội dung chương trình:

ĐH Khoa học Huế

Thời gian: 14/11

Time

Items (dự kiến)

1h30- 1h40

Chuẩn bị quà tặng, standee, băng roll và ổn định tổ chức

1h40- 1h50

Chiếu clip về 10K, phát Flyer

1h50- 2h10

Trình bày về nội dung chương trình

2h10- 2h20

Trả lời Q&A + quà tặng dành cho câu hỏi hay

2h20 – 2h30

Quà tặng game hoặc bốc thăm

2h30 – 5h30

Entry Test ( Technical, English)