Lịch seminar học viên cao học Khóa 2010A tại bộ môn KHMT

Ngày 23 và 24 tháng 07 năm 2012, Bộ môn Khoa học Máy tính tổ chức seminar cho các học viên cao học khóa 2010 (lớp K2010A).

 Bộ môn đề nghị các giáo viên trong bộ môn và các học viên có tên trong danh sách sau tham dự đông đủ. Ngoài ra, bộ môn mời những học viên và sinh viên các khóa quan tâm tham dự. Buổi sáng bắt đầu 7h30, buổi chiều bắt đầu 14h00.

Thứ tự seminar như sau:

STT Họ và tên Tên đề tài Người hướng dẫn
1 Trần Văn Cường Khai phá luật kết hợp từ chuỗi thời gian TS. Hoàng Thị Lan Giao
2 Hồ Hữu Hải Nghiên cứu mô hình xử lý thông tin không chắc chắn bằng Datalog mờ PGS.TS Lê Mạnh Thạnh
3 Nguyễn Thị Hằng Nghiên cứu ngữ nghĩa của chương trình logic mô tả TS. Trương Công Tuấn
4 Trần Thị Hương Xây dựng hệ thống tư vấn chọn ngành cho học sinh THPT dựa vào lý thuyết tập thô TS. Hoàng Thị Lan Giao
5 Nguyễn Thị Thuỳ Linh Phát hiện các phụ thuộc đa trị dựa vào kỹ thuật khai phá dữ liệu TS. Hoàng Thị Lan Giao
6 Nguyễn Thị Mỹ Lộc Nghiên cứu về lập trình logic có yếu tố thời gian TS. Trương Công Tuấn
7 Võ Thị Thiên Nga Nghiên cứu phụ thuộc hàm xấp xỉ theo tiếp cận luật kết hợp TS.Nguyễn Hoàng Sơn
8 Cao Quốc Thắng Nghiên cứu một số ràng buộc trên cơ sở dữ liệu hướng đối tượng với thông tin mờ TS. Nguyễn Công Hào
9 Quách Hải Thọ Nghiên cứu phương pháp phát hiện đối tượng trong dữ liệu video TS. Nguyễn Đăng Bình
10 Phan Thị Thanh Thủy Tiếp cận một số bài toán sinh học bằng kỹ thuật phân cụm và cây nhị phân PGS.TS. Huỳnh Thế Phùng
11 Đinh Thị Xuân Vạn Nghiên cứu ngữ nghĩa của chương trình Datalog mờ TS. Trương Công Tuấn
12 Nguyễn Thị Yến Nghiên cứu một số phương pháp xác định ngữ nghĩa mô hình của chương trình Datalog PGS.TS Lê Mạnh Thạnh
Chỉnh sửa lần cuối bởi admin [16/07/2012 13:45]

Bình luận

Chưa có bình luận nào.