Seminar các môn học mới

Vào lúc 8g00 ngày 17/3/2018, bộ môn Công ghệ phần mềm sẽ tổ chức seminar các môn học mới.

Địa điểm: Phòng họp Khoa.

Mời quý thầy cô quan tâm tham dự.

Mới nhất