Lịch seminar học viên cao học Khóa 2010A tại bộ môn CNPM & HTTT

Những học viên có STT từ 1 đến 9 sẽ seminar LV vào ngày 18/7, học viên còn lại seminar LV vào ngày 19/7.

SEMINAR  ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÓA NĂM 2010A

Bộ môn Công nghệ Phần mềm + Hệ thống thông tin 

 

 1. Nguyễn Hoàng Nguyên, Nghiên cứu về xử lý truy vấn trên cơ sở dữ liệu đa phương tiện
 2. Nguyễn Văn Tuyến, Nghiên cứu sự ràng buộc dữ liệu trong cơ sở dữ liệu hướng đối tượng
 3. Lê Xuân Thạnh, Nghiên cứu tối ưu truy vấn trong cơ sở dữ liệu phân tán
 4. Hoàng Hà, Nghiên cứu một số kỹ thuật khai phá dữ liệu mờ và ứng dụng
 5. Nguyễn Anh Dũng, Nghiên cứu về khai phá quy trình và ứng dụng
 6. Nguyễn Thị Hạnh, Nghiên cứu về WorkFlow trong tích hợp các quy trình nghiệp vụ
 7. Phan Bá Trí, Nghiên cứu về tích hợp Outology và ứng dụng trong khám phá dịch vụ web ngữ nghĩa
 8. Nguyễn Thành Công, Nghiên cứu phương pháp chuyển đổi từ mô hình Temporal XML sang mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ
 9. Hoàng Văn Diệu, Nghiên cứu phụ thuộc hàm trong dữ liệu XML
 10. Đặng Văn Xuân, Nghiên cứu việc điều khiển tương tranh đối với cơ sở dữ liệu có yếu tố thời gian
 11. Nguyễn Lê Hiếu, Nghiên cứu khai phá dữ liệu không gian theo cách tiếp cận mờ
 12. Trình Văn Dũng, Nghiên cứu về tính toán lưới trong hệ thống thông tin địa lý phân tán
 13. Lê Minh Chung, Tìm hiểu cách tổ chức và xây dựng một đám mây riêng và ứng dụng
 14. Nguyễn Thanh Tùng, Nghiên cứu tính toán lưới và một số thuật toán lập lịch động
 15. Tôn Thất Minh Lộc, Bảo mật cơ sở dữ liệu trong môi trường Outsource
 16. Ngô Thị Phương Dung, Kiểm thử tự động cho các hệ thống đa phương thức tương tác
 17. Nguyễn Văn Tài, Tìm hiểu kiểm thử đơn vị cho chương trình tương tranh
Chỉnh sửa lần cuối bởi admin [16/07/2012 13:46]

Bình luận

Chưa có bình luận nào.