Seminar luận án Tiến sĩ cấp Hội đồng Khoa

Khoa Công nghệ Thông tin sẽ tổ chức seminar luận án cho NCS Nguyễn Hồng Quốc vào ngày 14/01/2017.

Luận án: Nghiên cứu một số phương pháp điều khiển tắc nghẽn trên mạng chuyển mạch chùm quang.
Thời gian: 14g00 tại Phòng họp Khoa Công nghệ Thông tin.
Thành phần: Hội đồng Khoa, các giảng viên quan tâm.