Seminar Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Hồng Quốc

Khoa Công nghệ Thông tin sẽ tổ chức seminar cho NCS Nguyễn Hồng Quốc vào ngày 14/12/2016.

Luận án: Nghiên cứu một số phương pháp điều khiển tắc nghẽn trên mạng chuyên mạch chùm quang.
Thời gian: 09g00 tại Phòng họp Khoa.
Mời quý thầy cô của Khoa Công nghệ Thông tin tham dự./.