Seminar đề tài cấp Bộ của PGS.TS Võ Thanh Tú

PGS.TS Võ Thanh Tú sẽ tổ chức seminar những nội dung liên quan đến đề tài cấp Bộ của mình vào ngày 13/12/2016.

Nội dung đề tài: Nghiên cứu cải tiến hiệu năng một số giao thức định tuyến theo yêu cầu và an toàn thông tin dựa trên tác tử di động của mạng MANET.
Thời gian: 15g00 tại phòng họp Khoa.
Mời quý thầy cô quan tâm tham dự.