Seminar

 • Seminar về mô phỏng hai chiều trong ngữ cảnh Logic mô tả (1)

  Seminar giới thiệu về mô phỏng hai chiều (song mô phỏng - bisimulation) giữa các diễn dịch của một ngôn ngữ logic mô tả.

 • Seminar về soạn thảo văn bản với LaTex

  LaTex là một hệ thống soạn thảo rất phù hợp với việc tạo ra các tài liệu khoa học và toán học với chất lượng bản in rất cao. Đồng thời, nó cũng rất phù hợp với các công việc soạn thảo tài liệu khác từ thư từ cho đến những cuốn sách hoàn chỉnh.

 • Seminar về Suy luận trong logic mô tả

  Tiếp theo buổi seminar 2 tuần trước về những kiến thức cơ bản về logic mô tả.

 • Seminar về Logic mô tả

  Giới thiệu những kiến thức cơ bản về logic mô tả nhằm giúp cho những người mới tiếp cận có cái nhìn ban đầu.