Đăng ký đề nghị xét tặng Giải thưởng Cố đô về Khoa học và Công nghệ lần thứ III, năm 2017

Triển khai Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 9/5/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Tổ chức xét tặng Giải thưởng Cố đô về Khoa học và Công nghệ (gọi tắt là Giải thưởng) lần thứ III, năm 2017. Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo đến quý cơ quan, đơn vị, các nhà khoa học có các công trình, cụm công trình đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của Giải thưởng Cố đô về Khoa học và Công nghệ theo Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục xét tặng Giải thưởng về Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế được biết để nộp hồ sơ đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng. Cụ thể như sau:

1. Hồ sơ tham dự Giải thưởng:

Tác giả công trình hoặc đại diện hợp pháp của tác giả công trình nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng (bản giấy) và 01 bản điện tử của hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng ghi trên đĩa quang (dạng PDF, không đặt mật khẩu), được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong, bao gồm:

a) Bản đăng ký xét tặng Giải thưởng Cố đô về khoa học và công nghệ của tác giả hoặc đồng tác giả. (Tải về biểu mẫu Bản đăng ký tại đây)

b) Báo cáo tóm tắt công trình. (Tải về biểu mẫu báo cáo tóm tắt tại đây)

c) Văn bản xác nhận ứng dụng công trình (Tải về tại đây)

d) Bản sao các văn bản, tư liệu khoa học và công nghệ liên quan đến công trình:

- Luận văn, sách chuyên khảo, bài báo (trang bìa và mục lục).

- Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (nếu có).

- Giấy chứng nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám định công nghệ hoặc đo đạc, kiểm nghiệm các sản phẩm khoa học và công nghệ đối với những công trình là kết quả của các đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước.

- Tài liệu liên quan khác (nếu có).

đ) Bản sao Biên bản đánh giá nghiệm thu kết quả nghiên cứu đề tài, dự án khoa học và công nghệ do cấp quản lý đề tài, dự án tương ứng thành lập.

e) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với công trình có sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước

Khi có yêu cầu, tác giả, đồng tác giả hoặc người đại diện hợp pháp của tác giả, đồng tác giả phải tạo điều kiện thuận lợi nhất để các thành viên Hội đồng được làm việc trực tiếp với bản gốc của văn bản, tài liệu liên quan đến công trình đã nêu.

2. Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 1/6/2016 đến ngày 31/12/2016.

3. Địa điểm nộp hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ, số 24 đường Lê Lợi, thành phố Huế.

Để biết thêm chi tiết liên hệ với Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ.

Điện thoại: 054. 3822439; Fax: 054. 3845039

Email: skhcn@thuathienhue.gov.vn. Website: https://skhcn.thuathienhue.gov.vn/

 

Nguồn: Website của Sở KHCN Thừa Thiên Huế