Thư mời Viết bài đăng Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp

Ban biên tập Tạp chí Khoa học Đồng Tháp trân trọng kính mời các cán bộ,giảng viên, nhà nghiên cứu tại các trường đại học, viện nghiên cứu tham gia viết bài đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp các số 13 (6/2015), 14 (8/2015), 15 (10/2015), 16 (12/2015).

Cách thức gửi bài viết:

Tác giả gửi 01 file word được trình bày theo đúng thể lệ viết vào gửi bài của Tạp chí cùng thông tin tác giả đến email: tapchikhoahoc@dthu.edu.vn.

Bài viết gửi đăng sẽ được BBT gửi đến các chuyên gia đánh giá phản biện theo một quy trình bình duyệt khách quan.

Bài viết đăng trên tạp chí, tác giả được tặng 01 quyển tạp chí và nhuận bút theo quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Đồng Tháp.

Địa chỉ liên hệ:

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp

Phòng 311-312 dãy B1, Trường Đại học Đồng Tháp

Số 738 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.

Số điện thoại: 067.3883.819067.3883.819

Email: tapchikhoahoc@dthu.edu.v

Website: www.tckh.dthu.edu.vn