Xét tặng giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" dành cho giảng viên trẻ năm 2014

Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học, là Giải thưởng được dành cho giảng viên, nghiên cứu viên của các đại học, học viện, trường đại học và trường cao đẳng trong cả nước có độ tuổi không quá 35 tính đến thời điểm gửi hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng.

Kế hoạch cụ thể như sau:

Các Trường thành lập Hội đồng cấp cơ sở để xét tặng giải thưởng "Tài năng khoa học Trẻ Việt Nam" năm 2014 dành cho giảng viên trẻ.

Căn cứ kết quả họp Hội đồng cơ sở, các đơn vị tuyển chọn các công trình gửi tham gia Giải thưởng cấp cơ sở Đại học Huế.

Hồ sơ công trình gồm 2 bộ/công trình. Danh mục công trình gửi qua Hệ thống tin quản lý của đơn vị.

Đại học Huế sẽ thành lập Hội đồng xét Giải thưởng "Tài năng Khoa học trẻ Việt Nam" năm 2014 cấp cơ sở Đại học Huế và lựa chọn các công trình đạt giải gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo tham gia Giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" năm 2014 dành cho giảng viên trẻ theo chỉ tiêu đã được phân bổ.

Quý thầy cô đăng ký tham gia xét tặng giải thưởng này, vui lòng gửi hồ sơ trước ngày 20/6/2014 tại phòng KHCN-HTQT.

Trích công văn số 436/ĐHH-KHCN&MT
của Đại học Huế