Một số hội nghị và hội thảo quốc gia & quốc tế trong nước 2015

Một số hội nghị và hội thảo quốc gia và quốc tế trong nước từ đây đến cuối năm 2015

      TẠI HUẾ

1. Hội thảo SAICT’2015 Khoa Công nghệ Thông tin, 30/5/2015

Website: http://it.husc.edu.vn/hnkh/

 

2. 6th International Conference on Scalable Information Systems for Big Data, October 21–23, 2015 Hue, Vietnam

- Hạn nộp bài toàn văn: 15/05/2015
- Trả lời Chấp nhận và đăng ký : 15/06/2015
- Nộp bản bài viết hoàn chỉnh: 01/07/2015
- Ngày Hội thảo: 21/10/2015 - 23/10/2015

  Website: http://www.infoscale.org/2015/show/home

 

 3. SoICT 2015: The Sixth International Symposium on Information and  Communication Technology 

- Hạn nộp bài toàn văn: 26/7/ 2015 
- Trả lời Chấp nhận : 06/9/ 2015
- Nộp bản bài viết hoàn chỉnh: 27/9/ 2015 
- Đăng ký:    10/10/ 2015     
- Ngày Hội thảo: 3-4/12/2015

  Website: http://www.acm-soict.org

 

TẠI ĐÀ NẴNG

1. 2015 International Conference on Communications, Management and Telecommunications (ComManTel) tại Đại học Duy Tân Đà nẵng

 • Nộp toàn văn bài báo : 01/06/2015
 • Thông báo chấp nhận: 01/09/2015
 • Nộp bản bài viết hoàn chỉnh: 01/10/2015
 • Tổ chức hội thảo: 28-30/12/2015
  Website: http://commantel.net/2015/

 

2. Hội thảo nghiên cứu khoa học về chủ đề “Công nghệ thông tin & ứng dụng trong các lĩnh vực – Lần thứ 4”, dự kiến diễn ra vào tháng 06 năm 2015.

 • Nộp toàn văn bài báo : 15/06/2015
 • Thông báo chấp nhận: 20/06/2015
 • Tổ chức hội thảo: 24/06/2015

Website: http://www.cit.udn.vn/cita2015/

 

3. International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication

 •  Nộp toàn văn bài báo : 26/8/2015
 •  Thông báo chấp nhận: 14/10/2015
 •  Nộp bản bài viết hoàn chỉnh: 28/10/2015
 •  Thời gian tổ chức hội thảo: 4-6/1/2016

Website: http://imcom.org/

 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1. Hội thảo Quốc gia “Một số vấn đề chọn lọc của CNTT&TT” lần thứ 18 sẽ diễn ra tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Tp.Hồ Chí Minh, từ ngày 5-6/11/2015.

Một số mốc thời gian quan trọng của Hội thảo:

 • Tóm tắt báo cáo: 01/8/2015
 • Toàn văn báo cáo: 30/8/2015
 • Chấp nhận báo cáo: 01/10/2015
 • Đăng ký tham dự: từ 01-15/10/2015
 • Thời gian diễn ra hội thảo: 5-6/11/2015

Website: http://www.hoithaoquocgiacntt.ac.vn

 

2. ATC 2015: The International Conference on Advanced Technologies for Communications

Một số mốc thời gian quan trọng của Hội thảo:

 • Toàn văn báo cáo: 31/5/2015
 • Chấp nhận báo cáo: 15/7/2015
 • Nộp bản bài viết hoàn chỉnh: 15/8/ 2015 
 • Thời gian diễn ra hội thảo: 14-16/10/2015

Website: http://rev-conf.org

           

3. KSE 2015:   The seventh international conference Knowledge and Systems Engineering

      The University of Information Technology (UIT), Ho Chi Minh City

Một số mốc thời gian quan trọng của Hội thảo:

 • Toàn văn báo cáo: 14/5/2015
 • Chấp nhận báo cáo: 01/7/2015
 • Nộp bản bài viết hoàn chỉnh: 15/7/2015 
 • Thời gian diễn ra hội thảo: 14-16/10/2015

Website:  http://kse2015.uit.edu.vn

 

4. The Second National Foundation for Science and Technology Development (NAFOSTED) Conference on Information and Computer Science 

  Posts and Telecommunications Insitute of Technology, Ho Chi MinhCity

Một số mốc thời gian quan trọng của Hội thảo:

 • Toàn văn báo cáo: 10/5/2015
 • Chấp nhận báo cáo: 30/6/2015
 • Nộp bản bài viết hoàn chỉnh: 30/7/2015 
 • Thời gian diễn ra hội thảo: 16-18/9/2015

Website:  http://nafosted-nics.org

  

TẠI HÀ NỘI

 1. FAIR2015: Hội nghị quốc gia lần thứ VIII "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin". Hội nghị FAIR được tổ chức tại ĐHQGHN trong hai ngày 9-10/7/2015

 • Một số mốc thời gian Hội nghị:
 • Nộp tóm tắt: 10/05/2015
 • Nộp toàn văn: 30/05/2015
 • Thông báo được chấp nhận: 20/06/2015

Website: http://fair.conf.vn