Thông báo số 1 của Hội thảo Quốc gia “Một số vấn đề chọn lọc của CNTT&TT” lần thứ 18

Hội thảo Quốc gia “Một số vấn đề chọn lọc của CNTT&TT” lần thứ 18 sẽ diễn ra tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Tp.Hồ Chí Minh, từ ngày 5-6/11/2015.


Trang web chính thức của Hội thảo: http://www.hoithaoquocgiacntt.ac.vn

Một số mốc thời gian quan trọng của Hội thảo:

  • Tóm tắt báo cáo: 01/8/2015
  • Toàn văn báo cáo: 30/8/2015
  • Chấp nhận báo cáo: 01/10/2015
  • Đăng ký tham dự: từ 01-15/10/2015
  • Thời gian diễn ra hội thảo: 5-6/11/2015

 

Thông tin liên hệ