Danh sách sinh viên tiềm năng tham gia giải thưởng HONDA Y-E-S

Với mục đích tìm kiếm và tạo điều kiện thuận lợi cho việc bồi dưỡng những tài năng trẻ trong lĩnh vực công nghệ sinh thái, các nhà lãnh đạo trong tương lai trong lĩnh vực công nghệ thông tin và khoa học kĩ thuật, thúc đẩy sự phát triển Khoa học Công nghệ tại các nước đang phát triển, công ty HONDA Việt Nam sẽ tổ chức giải thưởng Y-E-S tại trường Đại học Khoa học và một số trường Đại học khác.

Danh sách sinh viên tiềm năng:

Các em sinh viên có tên trong danh sách kể trên, có mặt tại hội trường A1, lúc 14 ngày 6/5/2016 để triển khai giải thưởng HONDA Y-E-S.