FAIR - Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ IX về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin".

Tên Hội nghị thông thường đã được gọi tắt là FAIR - Fundamental and Applied IT Research. FAIR lần thứ IX, được gọi tắt là FAIR'9, tổ chức trong khuôn viên Trường Đại học Cần Thơ vào 2 ngày: thứ năm và thứ sáu (04 -05/8/2016). Chủ đề của Hội nghị liên quan đến những vấn đề thời sự của công nghệ thông tin như Deep Learning và Big Data. Tuy nhiên do truyền thống của Hội nghị nên cũng không hạn chế nội dung; có thể có cả những hướng nghiên cứu mở rộng khác.
 
Đăng ký tham dự:

Bài gửi tham dự Hội nghị cần được trình bày bằng một trong hai thứ tiếng Việt hoặc Anh. Mẫu bài viết trong trong Mục Hoạt động hội nghị. Các báo cáo tại hội nghị được phản biện để đăng trong kỷ yếu chính thức sau khi Hội nghị kết thúc. Báo cáo được chính tác giả submit trực tiếp lên hệ thống tại địa chỉ http://fair.conf.vn/index.php/hoat-dong-hoi-nghi/dang-ky-truc-tuyen.html

Lưu ý: Ban tổ chức không nhận bài gửi qua email