Hội thảo khoa học quốc tế: NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH DỮ LIỆU CHO ĐÔ THỊ TƯƠNG LAI

Trong khuôn khổ chương trình Liên kết các nhà nghiên cứu Researcher Links được tài trợ bởi Quỹ Newton, Đại học Aston và Viện Nghiên cứu và đào tạo Việt-Anh (VNUK) thuộc Đại học Đà Nẵng sẽ tổ chức một hội thảo quốc tế về “Nghiên cứu phân tích dữ liệu cho Đô thị tương lai” tại Đà Nẵng, Việt Nam, từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 7 năm 2018. Hội thảo được phối hợp tổ chức bởi TS. Yulan He (Đại học Aston) và TS. Đặng Đức Long (VNUK). Mục tiêu chính của hội thảo kết nối những nhà nghiên cứu trẻ (có bằng TS hoặc kinh nghiệm nghiên cứu tương đương trong vòng 10 năm gần đây) với các nhà nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực khoa học dữ liệu ở Việt Nam, Anh quốc cùng nhiều nước khác trên thế giới có cơ hội học hỏi lẫn nhau và tiến tới cộng tác lâu dài.

Diễn giả chính thức của hội thảo (Confirmed Keynote Speakers):

1/ GS. Hồ Tú Bảo, GĐ Viện John von Neumann, Đại học Quốc gia Tp. HCM, nguyên GS. School of Knowledge Science tại JAIST (Nhật bản).

Profile: http://www.jaist.ac.jp/~bao/

2/ GS. Alex Singleton, University of Liverpool, Department of Geography and Planning

Profile: http://www.alex-singleton.com/cv.html

3/ GS. James Ferryman, Professor of Computational Vision, University of Reading

Profile: https://www.reading.ac.uk/computer-science/dcs-bio-j-m-ferryman.aspx

 

Khái quát về Hội thảo:

Hội thảo tập trung vào việc nghiên cứu các phương pháp, kỹ thuật và ứng dụng mới của Phân tích dữ liệu góp phần phát triển bền vững các thành phố ở Anh, Việt Nam và các quốc gia ASEAN khác. Bốn chủ đề chính (nhưng không giới hạn) bao gồm:

  1. Phân bổ và quản lý nguồn lực cho phát triển đô thị;
  2. Điều hướng giao thông ở các thành phố lớn;
  3. Dịch vụ y tế cá nhân;
  4. Giám sát và theo dõi phản hồi của công chúng về chính sách và sự kiện.

Hội thảo này cam kết sẽ kết nối các nhà nghiên cứu nghiệp vụ hàng đầu làm việc trong thị giác máy tính, xử lý tín hiệu, mô hình hóa tách tử, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, phân tích thông tin xã hội, mô hình hóa toán học, mạng phức tạp kết hợp khoa học xã hội để thảo luận các hướng tiềm năng cho nghiên cứu xây dựng các thành phố tương lai nhằm cải thiện các khía cạnh xã hội, môi trường và kinh tế của cuộc sống thành phố. Do đó, kết hợp các nhà nghiên cứu có kinh nghiệm để thành lập các nhóm cộng tác với các mục đích nghiên cứu, đề xuất cho các khoản trợ cấp nghiên cứu và thực hiện các tư vấn. Các nhà nghiên cứu sẽ được cung cấp cơ hội để xây dựng nền móng vững chắc cho những phát minh tiếp theo của họ. Theo quan điểm rộng hơn, hội thảo này sẽ thúc đẩy sự phát triển của một lĩnh vực quan trọng và mở đường cho cải thiện chất lượng cuộc sống đáng chú ý.

 

Yêu cầu đề ra cho các nhà nghiên cứu ở Việt Nam tham dự Hội thảo:

  1. Các đơn phải được nộp bằng mẫu Đơn xin Liên kết của Nhà nghiên cứu.
  2. Đơn phải được nộp trước thời hạn 22 tháng 4 năm 2018 23h59.
  3. Những người tham gia phải là những nhà nghiên cứu: các nhà nghiên cứu được định nghĩa là có bằng tiến sĩ (hoặc có kinh nghiệm nghiên cứu tương đương) trong vòng 10 năm lại đây.
  4. Những người tham gia phải có một vị trí nghiên cứu hoặc học tập tại một viện nghiên cứu, trường đại học, công ty công nghệ được công nhận ở Anh, Việt Nam hoặc các quốc gia khác.
  5. Xin lưu ý rằng người tham gia dự kiến cần cam kết tham dự tất cả các phiên họp của hội thảo.

Sẽ có 20 nhà nghiên cứu trẻ ở Việt Nam được tài trợ tất cả chi phí đi lại và ăn ở bởi chương trình Newton Researcher Links, ngoài ra có 10 suất tham dự hội thảo tự túc. Những ai quan tâm có thể điền mẫu đơn kèm theo e-mail này và nên gửi đến TS. Yulan He y.he9@aston.ac.uk hoặc TS. Đặng Đức Long long.dang@vnuk.edu.vn trước 23:59 ngày 22 tháng 4 năm 2018 GMT. Các ứng viên thành công trong việc nhận tài trợ sẽ được thông báo trước ngày 30 tháng 4 năm 2018.

Địa điểm Hội thảo

Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh, Đại học Đà Nẵng

158A Lê Lợi, Đà Nẵng, Việt Nam