HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC GIA LẦN THỨ XI NGHIÊN CỨU CƠ BẢN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Nhằm góp phần thúc đẩy nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về Công nghệ thông tin tại Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp cùng Trường Đại học Thăng Long và các cơ quan khoa học, các nhà khoa học từ các viện nghiên cứu, các trường đại học để tổ chức Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ XI về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin". Chủ đề chính của Hội nghị liên quan đến những vấn đề thời sự của công nghệ thông tin như hệ thống dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, do truyền thống của Hội nghị nên cũng không hạn chế lắm về nội dung, có thể có cả những hướng nghiên cứu khác. Tên thông thường của Hội nghị là FAIR - Fundamental and Applied IT Research. FAIR lần thứ XI (FAIR'2018), tổ chức trong khuôn viên Trường Đại học Thăng Long (Hà Nội) vào 2 ngày: thứ năm và thứ sáu, 09 -10/8/2018.

HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC GIA LẦN THỨ XI NGHIÊN CỨU CƠ BẢN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN