Tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài cấp cơ sở Đại học Huế

Đại học Huế tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài cấp cơ sở năm 2014.

Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và điều kiện, xin mời viết  bản Thuyết minh để tham gia tuyển chọn chủ trì đề tài. Thuyết minh đề tài được viết trực tiếp trên chương trình “Quản lý đề tài khoa học” tại địa chỉ  qlkh.hueuni.edu.vn/
Cá nhân có nguyện vọng tham gia tuyển chọn, đăng nhập vào hệ thống để xem hướng dẫn cách viết bản Thuyết minh.

Thời hạn viết Thuyết minh: từ ngày 03/6/2013 đến ngày 03/7/2013

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp với Phòng KHCN-HTQT của các đơn vị hoặc Ban Khoa học công nghệ Đại học Huế qua số điện thoại 054 3845658/0983037595/0913479188.

Quý thầy cô có thể xem toàn văn thông báo và các thông tin liên quan tại Website của Đại học Huế.

Nguồn: hueuni.edu.vn