Lịch học tiếng Nhật khóa I (áp dụng từ ngày 6/6/2016 - 6/7/2016)

Các sinh viên lớp tiếng Nhật khóa I chú ý: Sau thời gian lớp học tạm nghỉ nay lớp học sẽ quay trở lại với thời gian và địa điểm như sau:
- Thơi gian: 17h30 -> 19h30 thứ 2 và thứ 5 hàng tuần tính từ ngày 6/6/2016 đến 6/7/2016.
- Địa điểm: Phòng E202.

Các bạn thông báo cho các sinh viên trong lớp biết để tham dự đúng giờ và địa điểm.