Thông báo lịch học lớp tiếng Nhật miễn phí khóa I

Sau khi thống nhất với công ty Brycen, Khoa CNTT xin thông báo đến quý thầy cô và các bạn sinh viên được chọn tham gia vào lớp học lịch học như sau:

- Thời gian: thứ 2, thứ 5 hằng tuần vào lúc 17h30 đến 19h30

- Địa điểm: G13

- Ngày bắt đầu: 07/03/2016

Các bạn sinh viên chú ý để đi học đúng giờ