Kết quả đăng ký lớp học Tiếng Nhật

Sau thời gian nộp đơn đăng ký online, Khoa CNTT đã nhận được danh sách sinh viên đăng ký theo học lớp tiếng Nhật miễn phí (hợp tác với công ty Brycen). Nay Khoa thông báo về tiêu chí lựa chọn sinh viên và danh sách kèm theo như sau:

 

 

 * Tiêu chí:

- Xét chỉ tiêu theo khóa, dựa vào số lượng sinh viên đã đăng ký

- Trong mỗi khóa, các sinh viên đã đăng ký sẽ được xét dựa vào kết quả học tập tính đến thời điểm hiện tại

* Bảng thống kê danh sách sinh viên đăng ký:

KhóaSố lượng đăng kýTỉ lệSố sinh viên được chọn
K36 27 13% 4
K37 55 27% 9
K38 80 39% 12
K39 45 22% 6

* Danh sách sinh viên được chọn xem tại link này: danhSachTiengNhatKhoa1

 * Lịch học sẽ được thông báo sớm, sinh viên được chọn chú ý theo dõi