Lớp học tiếng Nhật

Đầu tháng 03/2016, Khoa CNTT sẽ phối hợp với công ty Brycen (công ty phần mềm Nhật Bản, chi nhánh tại Huế) tổ chức lớp học tiếng Nhật miễn phí dành cho sinh viên Khoa CNTT.

Chi tiết lớp học như sau:
- Số lượng: 30 học viên/lớp
- Thời gian học: buổi tối, 2 buổi/tuần
- Giáo viên: Giảng viên tiếng Nhật của công ty Brycen
- Phòng học: G13
Để đăng ký tham gia, sinh viên vui lòng nhấn vào đây.