Thông báo chiêu sinh lớp học tiếng Nhật miễn phí

Tiếp nối thành công của việc tổ chức các lớp học miến phí tiếng Nhật cho sinh viên, này Khoa CNTT tiếp tục phối hợp với công ty Brycen Huế để mở lớp học tiếng Nhật miễn phí dành cho sinh viên khoa Công nghệ Thông tin.

Điều kiện đăng ký:

- Sinh viên đam mê ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản

- Sinh viên chuyên ngành Công nghệ Thông tin

- Sinh viên cam kết hoàn thành khóa học và đạt ít nhất là chứng chỉ N5.

Thời gian đăng ký:

- Từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 19/03/2018

Cách thức đăng ký: sinh viên tải file theo đường dẫn: https://goo.gl/v1Qzqp, sau đó điền các thông tin và nộp lại tại văn phòng Khoa Công nghệ Thông tin.