Tin tức liên quan đến Seminar, Hội thảo, Hội nghị khoa học

Cuộc thi Makerthon 2017

Nhằm khuyến khích, tạo cơ hội cho học sinh, sinh viên học tập, nghiên cứu làm chủ công nghệ thông tin; Phát động phong trào sáng tạo, giao lưu, qua đó phát hiện tập hợp những năng khiếu trẻ về tin học góp phần phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ tổ chức cuộc thi lập trình Makerthon lần 1 năm 2017.