Thông báo số 2

HỘI THẢO KHOA HỌC

 HƯỚNG NGHIỆP CHO SINH VIÊN – MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐÁNG QUAN TÂM

THÔNG BÁO SỐ 2

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Đại học Huế và trường Đại học Khoa học Huế, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế phối hợp Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “HƯỚNG NGHIỆP CHO SINH VIÊN - MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐÁNG QUAN TÂM”. Hiện nay BTC Hội thảo đã có nhiều bài báo cáo từ các nhà giáo, các nhà khoa học, các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp và cộng tác viên. Để chuẩn bị tốt cho Hội thảo, BTC xin thông báo như sau:

1.      Nội dung Hội thảo

- Giới thiệu việc định hướng nghề nghiệp và nhu cầu công việc của ngành CNTT.

- Thảo luận về một chương trình đào tạo Đại học ngành CNTT phối hợp giữa định hướng ứng dụng và định hướng nghiên cứu.

- Thảo luận vấn đề làm thế nào để gắn kết việc học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên với cơ hội nghề nghiệp.

- Giới thiệu các công nghệ mới đang được ứng dụng tại các doanh nghiệp.

2.      Thành phần tham dự

- Đại biểu, khách mời, các giảng viên, các đại diện Doanh nghiệp phần mềm.

- Hơn 800 sinh viên CNTT từ các trường Đại học Khoa học, Sư phạm, Phú Xuân và trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.

3.      Thời gian và địa điểm

Hội thảo tổ chức lúc 8h00 ngày 20/12/2015 tại Hội trường A1, trường Đại học Khoa học – Đại học Huế.

4.      Chương trình Hội thảo (dự kiến)

a.      Buổi sáng

7h30 – 8h00            Đón tiếp đại biểu

8h00 – 8h05            Tuyên bố lý do và Giới thiệu đại biểu

8h05 – 8h10            Phát biểu khai mạc

8h10 – 8h20            Phát biểu chào mừng của Lãnh đạo Tỉnh

8h20 – 8h30            Phát biểu chào mừng của Lãnh đạo Trường Đại học Khoa học Huế

8h30 – 8h35            Báo cáo đề dẫn

8h35 – 10h05          Trình bày các báo cáo

10h05 – 10h30        Nghỉ giải lao

10h30 – 11h35        Trình bày các báo cáo (tt)

11h35 – 12h00        Tổng kết Hội thảo

b.      Buổi chiều

14h00 – 16h30      Sinh viên gặp gỡ, trao đổi với các Doanh nghiệp.

5.      Thể lệ gởi bài và thời gian báo cáo

- Báo cáo toàn văn có thể trình bày dưới dạng file văn bản hoặc file trình chiếu.

- Thời gian quy định mỗi báo cáo tối đa là 15 phút, kể cả thời gian thảo luận. Báo cáo nào trên 15 phút cần phải đăng ký thời lượng để BTC xem xét và sắp xếp.

Trân trọng thông báo!

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC

Tải file

Mốc thời gian

  • 10/11/2015: Tóm tắt báo cáo
  • 10/12/2015: Toàn văn báo cáo
  • 15/12/2015: Chấp nhận báo cáo
  • 20/12/2015: Hội nghị