Liên hệ

1. Võ Hoàng Liên Minh – Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế

  • Email: minhvhl@huecit.vn
  • Điện thoại: 0905 771 789

2. Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế

  • Địa chỉ: Tầng 2 dãy nhà G, 77 Nguyễn Huệ
  • Điện thoại: 054 382 6767
  • Email: admin@it.husc.edu.vn

3. Website

Mốc thời gian

  • 10/11/2015: Tóm tắt báo cáo
  • 10/12/2015: Toàn văn báo cáo
  • 15/12/2015: Chấp nhận báo cáo
  • 20/12/2015: Hội nghị