HỘI THẢO KHOA HỌC

HƯỚNG NGHIỆP CHO SINH VIÊN – MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐÁNG QUAN TÂM

Đơn vị tổ chức: Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Kết hợp với Trung tâm Công nghệ Thông tin - UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Doanh nghiệp Công nghệ thông tin (CNTT) trong và ngoài nước thời gian gần đây đã xem Việt Nam nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng là một trong những đích đến của sự phát triển. Nhu cầu tuyển dụng sinh viên CNTT có trình độ cao đang tăng ngày một nhiều. Đây là một thuận lợi nhưng cũng tạo ra nhiều thách thức cho đội ngũ cán bộ đào tạo và sinh viên ngành CNTT.

Trong nỗ lực mong muốn tìm ra giải pháp hữu hiệu đối với vấn đề hướng nghiệp cho sinh viên ngành CNTT của Tỉnh nhà, với sự chỉ đạo thực hiện của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Đại học Huế, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế phối hợp Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “HƯỚNG NGHIỆP CHO SINH VIÊN - MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐÁNG QUAN TÂM”.

Chỉnh sửa lần cuối bởi ndung [16/11/2015 19:03]

Mốc thời gian

  • 10/11/2015: Tóm tắt báo cáo
  • 10/12/2015: Toàn văn báo cáo
  • 15/12/2015: Chấp nhận báo cáo
  • 20/12/2015: Hội nghị