Thông tin tuyển dụng của Cục Tần số Vô tuyến điện

Cục Tần sồ Vô tuyến điện thuộc Bộ Thông tin & Truyền thông có nhu cầu tuyển dụng trong năm 2012 một chỉ tiêu làm việc tại Hà Nội, ngạch viên chức: Kỹ sư Tin học.