Thông tin tuyển dụng của công ty Renesas Việt Nam

Công ty TNHH Thiết kế Renesas Việt Nam sẽ có buổi Hội thảo giới thiệu công ty và thi tuyển 50 kỹ sư phần cứng và 30 kỹ sư phần mềm vào ngày 18/4/2014.

Kế hoạch cụ thể như sau:

Từ 8g00-12g00 sẽ diễn ra buổi giới thiệu tập đoàn Renesas và công ty TNHH Thiết kế Renesas Việt Nam tại Hội trường A1.

Từ 13g00 – 17g00 công ty sẽ tổ chức thi tuyển dụng tại Hội trường A1, Trường Đại học Khoa học - 77 Nguyễn Huệ.

(*) Sinh viên quan tâm đến cơ hội việc làm và có năng lực phù hợp với vị trí tuyển dụng của Công ty Renesas, vui lòng gửi hồ sơ xin việc bằng tiếng Anh và bảng điểm đến địa chỉ jobs@rvc.renesas.com trước ngày 11/4/2014.