Thông tin tuyển dụng của Khoa Công nghệ Thông tin

Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế, tổ chức thi tuyển hợp đồng lao động tạo nguồn đợt 1 năm 2013 cho Khoa Công nghệ Thông tin.

1. Số lượng: 02 chỉ tiêu chuyên ngành Hệ thống Thông tin và Khoa học máy tính

2. Điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng: Ngoài những quy định theo Quy định tuyển dụng hợp đồng lao động tạo nguồn của Đại học Huế và của Trường. Điều kiện và tiêu chuẩn cụ thể của Khoa bao gồm:

  • Ứng viên là sinh viên phải tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin từ loại giỏi trở lên.
  • Ứng viên là Thạc sĩ phải có bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin từ 7.5 trở lên.
  • Có bằng B Anh văn trở lên.

3. Hình thức tuyển dụng: thi tuyển.

4. Thời gian phát hành, thu nhận hồ sơ tuyển dụng: Từ ngày 05/8/2013 đến hết ngày 30/8/2013.

5. Thời gian thi tuyển: Ngày 12/9/2013 đến 14/9/2013.

Thông tin chi tiết về tiêu chuẩn, tiêu chí, phát hành hồ sơ và kế hoạch thi tuyển được niêm yết tại Phòng Tổ chức – Hành chính, Tầng 2 nhà A, Trường Đại học Khoa học, 77 Nguyễn Huệ, TP Huế.