Thông tin về tuyển dụng - việc làm

Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân ngành Công nghệ Thông tin có thể làm việc ở các viện nghiên cứu, trường học, các trung tâm phát triển phần mềm tại Huế và nhiều nơi khác. Ngoài ra, trong những năm gần đây có nhiều công ty đến giới thiệu và tuyển dụng trực tiếp các sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp ngay tại khoa CNTT. Đây là cơ hội để các sinh viên hiểu rõ hơn về các công ty này, cũng như nắm bắt được một số yêu cầu từ nhà tuyển dụng và công việc mà họ sẽ đảm nhận sau khi được tuyển dụng. Một số công ty đã đến giới thiệu và tuyển dụng được nhiều sinh viên của khoa trong những năm qua như HueSoft (Huế), Aricent (thành phố Hồ Chí Minh), LogiGear (Đà Nẵng), Gameloft (Đà Nẵng),…

Lịch làm việc của các công ty với khoa CNTT:

Ngày 17/2/2012 bắt đầu từ 8h00: Công ty LogiGear Đà Nẵng.

Ngày 29/3/2012 bắt đầu từ 8h00: Công ty Gameloft Đà Nẵng.