Ngày hội tuyển sinh - Tuyển dụng lao động tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ nhất, 2019

Các bạn sinh viên sắp tốt nghiệp hãy tham gia Ngày hội tuyển dụng để có thể tìm kiếm cơ hội việc làm trong đợt này.

Nhằm đẩy mạnh hoạt động giao dịch việc làm; tổ chức tốt công tác tuyển sinh và giới thiệu việc làm dành cho học sinh, sinh viên…Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức “Ngày hội Tuyển sinh – Tuyển dụng lao động tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 1 – Năm 2019”

Thời gian: từ 07g00 đến 17g00 ngày 21/4/2019.

Địa điểm: Trung tâm Văn hóa – Thông tinh tỉnh Thừa Thiên Huế, 41 A Hùng Vương.