Thông báo tuyển dụng cán bộ giảng dạy cho Khoa Công nghệ thông tin của Trường Đại học Khoa học

Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế thông báo tuyển dụng viên chức ngạch giảng viên (cho khoa CNTT) năm 2019 như sau:

1. Số lượng: 03 chỉ tiêu

2. Điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng: 

- Sinh viên tốt nghiệp Đại học hệ cính quy ngành CNTT đạt loại giỏi trở lên

- Ứng viên đã có bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ thì Tốt nghiệp đại học chính quy có thể từ loại Khá trở lên. (>= 7.5 đối với hệ Niên chế, >=3.0 đối với hệ tín chỉ)

- Tuổi từ 18 đến dưới 40.

3. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

Môn thi: Kiến thức chung (HCNN), Ngoại ngữ, vấn đáp (thi giảng).

4. Thời gian phát hành và thu nhận hồ sơ: Từ ngày 27/02/2019 đến hết ngày 26/3/2019 tại Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Đại học Khoa học Huế. (hồ sơ không trả lại nếu không được tuyển dụng).

5. Thời gian thi tuyển: từ ngày 09/4/2019 đến 12/4/2019.