Tham gia ngày Hội tuyển dụng và các Hội thảo

Lịch ngày ngày 10/5/2018

Công ty Gameloft Đà Nẵng sẽ tổ chức Hội thảo về thực tế ảo (VR)

Thời gian: 13g30 ngày 10/5/2018 tại Hội trường A1.

Ban chủ nhiệm Khoa đề nghị toàn bộ sinh viên năm 3, năm 4 (Khóa 38, 39) của Khoa Công nghệ thông tin tham gia (*).

 

Lịch ngày 11/5/2018

Ngày hội tuyển dụng và tư vấn việc làm năm 2018 của Trường Đại học Khoa học

Thời gian: từ 7g15 ngày 11/5/2018.

Địa điểm: Tiền sảnh nhà A, Trường Đại học Khoa học.

Đề nghị toàn bộ sinh viên năm 3, năm 4 (Khóa 38, 39) của Khoa Công nghệ thông tin tham gia (*).

 

 (*) Sinh viên tham gia các hoạt động trên sẽ điểm danh tại các giảng viên:

  • Sinh viên chuyên ngành Khoa học máy tính: Thầy Nguyễn Đăng Bình
  • Sinh viên chuyên ngành Mạng máy tính: Thầy Nguyễn Ngọc Thủy
  • Sinh viên chuyên ngành Công nghệ phần mềm: Thầy Nguyễn Hoàng Hà
  • Sinh viên K39A: Cô Trần Thị Phương Chi
  • Sinh viên K39B: Nguyễn Thị Bích Lộc
  • Sinh viên K39C: Lê Mỹ Cảnh
  • Sinh viên K39D: Trần Nguyên Phong

 

Lịch ngày 12/5/2018

Thi tuyển và phỏng vấn của công ty FPT Software Đà Nẵng

Thời gian: 9g00 tại Phòng E202

Thành phần: Toàn bộ sinh viên năm 4 (Khóa 38) của Khoa Công nghệ thông tin.

Chỉnh sửa lần cuối bởi ndung [07/05/2018 10:50]