Thông báo tuyển dụng cán bộ giảng dạy cho Khoa Công nghệ thông tin của Trường Đại học Khoa học

Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế thông báo tuyển dụng viên chức ngạch giảng viên (cho khoa CNTT) năm 2017 như sau:

1. Số lượng: 02 chỉ tiêu (BM Khoa học máy tính và BM Công nghệ phần mềm)

2. Điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng: 

- Sinh viên tốt nghiệp Đại học hệ cính quy ngành CNTT đạt loại giỏi trở lên

- Ưu tiên ứng viên đã có bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ.

3. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển và xét tuyển

Môn thi: Kiến thức chung (HCNN), Ngoại ngữ, Tin học, vấn đáp (thi giảng).

4. Thời gian phát hành và thu nhận hồ sơ: Từ ngày 28/8 đến hết ngày 20/9/2017 tại Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Đại học Khoa học Huế. (hồ sơ không trả lại nếu không được tuyển dụng).

5. Thời gian thi tuyển: từ ngày 28/9 đến 02/10/2017.