Công ty Asian Tech tuyển nhân viên thực tập

1. Chuyên ngành thực tập: Phát triển ứng dụng Web và Mobile

STT Chuyên ngành Nội dung thực tập
1 Web App Development Tham gia các lớp huấn luyện kỹ năng về quy trình phát triển các dự án Web trên nền tảng Ruby hay PHP sử dụng các framework như Rails hay Laravel. Tìm hiểu dự án và tham gia huấn luyện thực tế trên dự án.Tham gia các lớp huấn luyện kỹ thuật về cod, OOP, MVC, và các kỹ năng kỹ thuật cho phát triển phần mềm.Tham gia các huấn luyện về kỹ năng làm việc cá nhân và làm việc theo nhómLàm bài kiểm tra và bài tập đánh gia tiến độ về năng lực và kỹ năng
 2 Mobile App Development  Tham gia các lớp huấn luyện kỹ năng về quy trình phát triển các ứng dụng di động trên nền tảng iOS hay Android sử dụng Android SDK hay iOS SDK, Objective C/Swift, và tương tác với API. Tiềm hiểu dự án và tham gia huấn luyện thực tế trên dự án.Tham gia các lớp huấn luyện kỹ thuật về Cod, OOP, MVC, và các kỹ năng kỹ thuật cho phát triển phần mềm.Tham gia các huấn luyện về kỹ năng làm việc cá nhân và làm việc theo nhóm.Làm bài kiểm tra và bài tập đánh giá tiến độ về năng lực và kỹ năng.

2. Thời gian nhận hồ sơ:23/5/2017-30/5/2017

3. Thời gian thực tập: từ 05/6/2017 (2-3 tháng)

4. Yêu cầu:

  • Sinh viên đã tốt nghiệp ngành Công nghệ Thông tin
  • Thực tập theo thời gian làm việc của công ty (8g00 – 17g30 từ thứ Hai – thứ Sáu)
  • Kiến thực cơ bản về ngôn ngữ ngữ lập trình, phát triển ứng dụng Web, khái niệm về cấu trúc dữ liệu, cơ sở dữ liệu, lập trình hướng đối tượng…
  • Kỹ năng giao tiếp, quản lý thời gian
  • Khả năng đọc hiểu và giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật

5. Hồ sơ đăng ký thực tập vui lòng gửi về email: recruitment@asiantech.vn, Điện thoại: 05113 664  579 (Gặp chị Tiên)