Tuyển dụng của công ty Softworld Việt Nam chi nhánh Huế

Công ty Softworld Việt Nam chi nhánh Huế cần tuyển lập trình viên:

YÊU CẦU NĂNG LỰC

 • Tốt nghiệp đại học ngành công nghệ thông tin, có nền tảng kiến thức tốt
 • Có kinh nghiệm lập trình web hoặc mobile
 • Hiểu về lập trình hướng đối tượng, design pattern, …
 • Am hiểu một trong các ngôn ngữ lập trình cơ bản và các framework trên nền tảng ngôn ngữ tương ứng: Java, .Net, PHP, …
 • Khả năng lập trình web: Javascript, jQuery, Angular JS, Html/Css
 • Có kiến thức về cơ sở dữ liệu quan hệ, thành thạo các truy vấn trên cơ sở dữ liệu mysql hoặc sqlserver
 • Có khả năng học và nghiên cứu ngôn ngữ/kỹ thuật mới như ruby on rail, nodejs, python,…

YÊU CẦU KỸ NĂNG

 • Communication
 • Team-working
CƠ HỘI: 
 • Công tác HCM
 • Onsite Nhật Bản
ỨNG TUYỂN ONLINE

LIÊN HỆ ỨNG TUYỂN

 

 

SoftWorld Vietnam Co., Ltd.
Email: jobs@softworld.jp
Điện thoại: 0168.994.8204 (Ms. Mai)
Địa chỉ: Tầng 8, Vadein Building, 78 Bến Nghé, Thành Phố Huế, Việt Nam
Website:
http://softworldvietnam.com
http://softworld.jp